https://platform.twitter.com/widgets.js

谞讻转讘 注诇 讬讚讬 注诪讬转 住讙诇 Amit Segal

诪讜诪诇抓 诇拽专讜讗 讙诐...

@Riklin10 @arik3000 @IsraelHayomHeb 注讜讚 讘讗...

注诇 讚讜讘讬 拽讜讟讘, 讞讜驻砖 讙讚讜诇, 讜诪讛 转注砖讛 讛爪讛专转讜 砖…

注诇 讚讜讘讬 拽讜讟讘, 讞讜驻砖 讙讚讜诇, 讜诪讛 转注砖讛 讛爪讛专转讜 砖诇 诇讬讘专诪谉 诇诪注专讻转 讛讘讞讬专讜转 诇讻谞住转 讛-22 砖讛讞诇讛 …

讻转讬讘转 转讙讜讘讛

讛讗讬诪讬讬诇 诇讗 讬讜爪讙 讘讗转专. 砖讚讜转 讛讞讜讘讛 诪住讜诪谞讬诐 *